Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Station Soest-Zuid en kruispunt Soesterbergsestraat

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 05-06-2015

Stationsontwikkeling Soest Zuid en kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan

Naar aanleiding van het artikel in de Gooi en Eemlander van vrijdag 5 juni lijkt het mij juist om het standpunt van onze partij m.b.t. dit belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma nader toe te lichten. De weergave in het artikel is jammer genoeg niet het hele verhaal.

Allereerst de voorlopige keuze van het college t.a.v. stationsontwikkeling Soest Zuid en het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan. Soest2002 vindt nog steeds dat een auto tunnel onder het spoor bij station Soest Zuid de beste oplossing is, vanuit het regionale programma “VERDER” is hiervoor €10 miljoen euro beschikbaar en voor het oplossen van het doorstromingsprobleem op het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan is vanuit ”VERDER” 900.000 euro beschikbaar. Hiervan is door noodzakelijke onderzoekskosten al een niet gering bedrag afgeroomd.

Omdat het duidelijk was dat de doorstroming zowel in het stationsgebied als op het kruispunt Soesterbergsestraat onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden – los je het ene op, dan blijft het autoverkeer zich alsnog ophopen bij het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan – moest naast de onderzoeken naar de varianten bij het station ook onderzoek worden gedaan naar een oplossing voor het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan. Dit laatste onderzoek is recentelijk gepresenteerd en daaruit blijkt dat daar maar één mogelijke oplossing is: Openstelling Foekenlaan, geen linksaf verkeer op de Vondellaan naar de P.C. Hooftlaan en vanuit de richting Amersfoort opheffen van de afsluiting linksaf naar de Bartolottilaan, hierdoor wordt de hoeveelheid verkeer op het kruispunt drastisch verminderd. Daarbij dienen ook op het kruispunt zelf de nodige aanpassingen te worden gedaan. De kosten hiervoor zullen totaal zo’n 3,5 miljoen euro bedragen.

Dit brengt echter wel met zich mee dat voor de autotunnel bij het station onvoldoende geld overblijft, ondanks dat bij de aanleg van een tunnel netto nog eens zo’n 1,7 miljoen euro van Prorail beschikbaar komt en ook vanuit VERDER nog zo’n 2 miljoen euro voor Soest beschikbaar is, (overgebleven van het budget Birkstraat.)                                                 

Samengevat: Voor alleen de autotunnel is voldoende geld beschikbaar, ruim 12,5 miljoen euro. Maar voor de oplossing Soesterbergsestraat-Vondellaan is er een tekort van ruim € 3 miljoen euro. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er buiten het beschikbare geld van VERDER geen financiële middelen vanuit onze gemeente mogen worden aangewend. Voor onze wethouder is dit een beperking, omdat zij binnen de door de gemeenteraad gestelde financiële kaders moet blijven.

Ook voor onze fractie is het een dilemma omdat wij er nog steeds van overtuigd zijn dat het scheiden van snelverkeer en langzaam verkeer d.m.v. een tunnel de allerbeste oplossing is uit oogpunt van doorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Daarbij is dit de laatste kans voor Soest om dit te doen en het besluit wat we nemen is minimaal voor de komende decennia cruciaal. Maar we zien ook in dat dit alleen zin heeft als ook het probleem bij het kruispunt Soesterbergsestraat-Vondellaan wordt opgelost. (Een pluspunt daarbij is, dat een ander speerpunt van onze partij, het openstellen van De Foekenlaan daarmee wordt gerealiseerd.)

Conclusie: Wij kiezen het liefst voor de allerbeste oplossing, een autotunnel, maar dan moet de gemeente bereid zijn een investering te doen van zo’n 2.5 miljoen euro, die weliswaar over een heel lange periode kan worden afgeschreven. De vraag is echter of de gemeenteraad daar in meerderheid voor wil kiezen, mede gezien de huidige omstandigheden, waarin wij door bezuinigingsmaatregelen vanuit de landelijke overheid, met grote tekorten worden geconfronteerd. Wij wachten nu eerst de inspraakreacties uit de samenleving af, alvorens een definitief standpunt te bepalen.