Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. ...
Lees verder
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de o...
Lees verder


Raad en Sport zijn er uit.

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-11-2014

Soest2002 is erg blij dat het sportdebat is afgerond. Voorlopig, want we zijn er nog niet helemaal. Weliswaar is er duidelijkheid over de te varen koers, maar er moet de komende tijd nog veel werk worden verzet om de plannen ook inderdaad uit te voeren.

Het sportdebat heeft veel tijd en menskracht gekost. Soest2002 waardeert de enorme inzet waarmee de (leden van) de sportfederatie en met name de kerngroep Sport zich hebben ingezet voor het behaalde resultaat. Die waardering geldt ook voor de ambtelijke organisatie en de wethouders van Berkel (CDA) en Pijnenborg (SOEST2002), die het proces vanuit de gemeente hebben begeleid. Maar we zijn vooral blij voor alle actieve sporters, jong en oud, die elke week opnieuw van hun sport genieten, en dat nu ook kunnen blijven doen.

In 2013 heeft de gemeenteraad bepaald dat er in de toekomst op sport moet worden bezuinigd: € 500.000 met ingang van 2015. Besloten werd dat de sport, ondersteund door de gemeente, zelf met voorstellen zou komen om dit te realiseren. Op 25 september 2014 heeft de Kerngroep Sport zijn eindrapportage aangeboden met voorstellen voor een nieuwe huursystematiek en bezuinigingen. In de afgelopen maanden is hierover verschillende keren gepraat door de gemeenteraad, onder meer in de Ronde, in een extra zitting voor het stellen van vragen en met een debat in de Raad. 


Omdat uit een schriftelijke reactie van het college bleek dat de voorstellen van de sportorganisaties de gestelde bezuinigingsnorm van € 500.000 per 2015 niet konden halen, hebben alle fracties de koppen bij elkaar gestoken en hebben de fractievoorzitters van alle partijen gezamenlijk een brief opgesteld. Daarin wordt voorgesteld éénmalig een bedrag van maximaal € 300.000 vrij te geven uit de algemene middelen om in 2015 de onvoldoende bezuinigingen in de sport te compenseren. 2015 kan dan worden gebruikt om verder te zoeken naar mogelijke bezuinigingen, terwijl de sportverenigingen niet direct worden geconfronteerd met sterk verhoogde huurtarieven voor sportaccomodaties. De gemeenteraad houdt voor de jaren na 2016 nadrukkelijk wel vast aan de taakstelling van € 500.000.
Bij de vaststelling van de meerjarenbegroting is dit voorstel unaniem als amendement aangenomen. Het volledige voorstel kunt u hier downloaden.