Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Het is alweer bijna 12 maanden geleden sinds onze laatste ALV en 8 maanden na de Verkiezingen. Via onze website, FB en nieuwsbrieven en via de mail hebben wij onze leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen voor, tijdens en na de verkiezingen. Hierbij spreken wij nogmaals onze dank uit aan on...
Lees verder
Een agrariër. Een boerderij. De polder. Ofwel: een coalitie die fiks oppositie voert: “altijd tegen” Het CDA – Soest2002 – Groen Links – PvdA – POS – BBS – LAS hebben tijdens de raadsvergadering donderdagavond jl. een motie vreemd ingediend. ...
Lees verder


Sportdebat

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 16-10-2014

Het eindrapport van de kerngroep Sport, met voorstellen om de sportbegroting met € 500.000 te verlagen was afgelopen donderdag onderwerp van een debat in de gemeenteraad. Ook onze fractie heeft zijn grote waardering en respect uitgesproken voor de deskundigheid waarmee dit rapport tot stand is gekomen. De conclusies en voorstellen die in het rapport zijn neergelegd zijn het alleszins waard om verder te worden onderzocht en bieden volop kansen om uit eindelijk tot een goede uitkomst te komen. 

De belangrijkste conclusie is dat de taakstelling van € 500.000 voor 2015 weliswaar nog niet wordt gehaald, maar dat er perspectief is dat dit de komende jaren wel gerealiseerd zal kunnen worden. De gemeenteraad is nu aan zet om voor de begroting van 2015, waarin deze taakstelling al is verwerkt, kaders aan te geven op welke wijze het college hier verder mee om moet gaan. Daarmee  gaan we met de sportwoordvoerders in de komende weken aan de slag en dit zal tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november a.s. zijn beslag moeten krijgen. Soest 2002 wil samen met alle andere partijen er alles aan doen om hierover tot  concensus te komen en is er van overtuigd dat dat zal lukken.                                           
De conclusie van het debat van afgelopen donderdag is dan ook dat die bereidheid raadsbreed aanwezig is en dat ook de kerngroep Sport hier nauw bij betrokken moet blijven. Daarbij zullen wij moeten zorgen dat de sportactiviteiten in Soest en Soesterberg doorgang kunnen blijven vinden en dat onderhoud en vervangingsinvesteringen die geen verder uitstel dulden, ook worden uitgevoerd. Want ook voor Soest2002 is de sportbeoefening van groot belang, nu en in de toekomst.
 

 Copyright 2018 Soest2002 | Erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI) Webdesign by RETO