Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Vrijdag 5 april jl bracht de fractie een bezoek aan Amaris Schoonoord. In de raad kunnen we druk zijn met beleid. Wij ontmoeten graag de praktijk..   Namens Amaris Zorggroep Regio Eemland worden we ontvangen door de zorgcoordinator Marie-Louise Hehenkamp. Gepassioneerd vertelt zij over...
Lees verder
Janne Pijnenborg neemt op 11 april aanstaande afscheid als raadslid van Soest2002. Ze heeft een functie aanvaard die helaas niet te combineren is met het raadslidmaatschap. We zijn heel blij voor haar dat ze haar kennis en kunde weer volop in kan zetten in een nieuwe rol! Tijdens de raadsverga...
Lees verder


Sportdebat

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 16-10-2014

Het eindrapport van de kerngroep Sport, met voorstellen om de sportbegroting met € 500.000 te verlagen was afgelopen donderdag onderwerp van een debat in de gemeenteraad. Ook onze fractie heeft zijn grote waardering en respect uitgesproken voor de deskundigheid waarmee dit rapport tot stand is gekomen. De conclusies en voorstellen die in het rapport zijn neergelegd zijn het alleszins waard om verder te worden onderzocht en bieden volop kansen om uit eindelijk tot een goede uitkomst te komen. 

De belangrijkste conclusie is dat de taakstelling van € 500.000 voor 2015 weliswaar nog niet wordt gehaald, maar dat er perspectief is dat dit de komende jaren wel gerealiseerd zal kunnen worden. De gemeenteraad is nu aan zet om voor de begroting van 2015, waarin deze taakstelling al is verwerkt, kaders aan te geven op welke wijze het college hier verder mee om moet gaan. Daarmee  gaan we met de sportwoordvoerders in de komende weken aan de slag en dit zal tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november a.s. zijn beslag moeten krijgen. Soest 2002 wil samen met alle andere partijen er alles aan doen om hierover tot  concensus te komen en is er van overtuigd dat dat zal lukken.                                           
De conclusie van het debat van afgelopen donderdag is dan ook dat die bereidheid raadsbreed aanwezig is en dat ook de kerngroep Sport hier nauw bij betrokken moet blijven. Daarbij zullen wij moeten zorgen dat de sportactiviteiten in Soest en Soesterberg doorgang kunnen blijven vinden en dat onderhoud en vervangingsinvesteringen die geen verder uitstel dulden, ook worden uitgevoerd. Want ook voor Soest2002 is de sportbeoefening van groot belang, nu en in de toekomst.