Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Staringlaan, een keuze

knoop wordt doorgehakt

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 18-09-2014

Archeologische vondst een zegen of een vloek? De toekomst zal het uitwijzen, tenminste als we vanavond tot een besluit komen om definitief te kiezen voor optie B, opgraven, archiveren om zo de bouw van de 23 starterswoningen mogelijk te maken. Dit is de derde keer dat dit dilemma voorligt. Want een dilemma is het zonder meer en dat de raad de tijd heeft genomen om een goede afweging te maken is dan ook alleszins te begrijpen.                                                                                                                                            

Nadat inmiddels ook de op 10 juli gestelde vragen schriftelijk zijn beantwoord is het nu tijd om knopen door te hakken.

 

Kiezen voor optie A: niets doen, de grond ongemoeid laten en dus niet bouwen

*dan zijn we hoe dan ook zo’n € 400.000 kwijt aan gemaakte kosten en claims, waarvoor we niets terug krijgen.

*dan zullen we nooit weten hoe groot en belangrijk deze archeologische schat voor Soest had kunnen zijn.

*dan komen er zeker verzoeken om de grond voor andere doeleinden in te richten, ook dat gaat weer tijd en geld kosten.

 

Kiezen voor optie B: Opgraven en archiveren?

*dan wordt Soest wellicht een oudheidkundige vondst rijker en op de kaart gezet

*dan worden eindelijk de zo broodnodige 23 starterswoningen, waarvoor heel veel belangstelling is, gerealiseerd

*dan gooien we geen ruim 4 ton weg aan gemaakte kosten etc., maar kunnen we dat bedrag zinvol inzetten voor het noodzakelijke archeologisch onderzoek.

 

Natuurlijk moeten we een grens trekken bij wat we maximaal boven het reeds voorziene bedrag van €450.000 hiervoor willen besteden. Voor onze fractie ligt de grens bij het bedrag wat als ondergrens voor het onderzoek is opgegeven. Dit betekent dat maximaal zo’n 2 ton extra beschikbaar moet worden gesteld.

De fractie van Soest 2002 kiest dus voor optie B en is dan vanavond ook mede-indiener van een amendement met als doel de maximering van de kosten van het archeologisch onderzoek.