Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Dilemma Staringlaan

23 woningen of niets doen?

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 10-07-2014

De ontwikkeling terrein Staringlaan begint steeds meer op een soap te lijken, gestart in 2004 en de zoveelste aflevering is vanavond op 10 juli 2014. Omdat achterom kijken alleen zin heeft als we daar iets van leren, hoop ik van harte dat vanavond de raad er blijk van geeft niet hardleers te zijn en wij een goed besluit nemen in deze naar ik mag hopen laatste aflevering.

 

 

Iets is een dilemma, als er gekozen moet worden tussen twee mogelijkheden, waarbij aan beiden grote bezwaren kleven (aldus Van Dalen)

 

De keuze waarvoor wij vanavond staan is zo’n dilemma.

Kiezen we voor optie A, dus niets doen?, dan maken we toch een keuze, dan kiezen we voor:

* Het niet bouwen van 23 starterswoningen waarvoor al 36 Soester starters zich hebben aangemeld.

* Dan kiezen we letterlijk voor kapitaalvernietiging, want dat kost een aantal honderdduizenden euro’s aan gemaakte kosten en schadevergoeding, waarvoor we niets terug krijgen.

* Dan kiezen we voor nog meer vervolgdelen van deze soap, omdat er dan een braak stuk grond ligt, waar we niets mee kunnen, maar waar de omgeving wel van alles zal willen realiseren,  ook dat kost geld aan aanleg en onderhoud, maar ook kunnen er ontwikkelingen plaatsvinden die we absoluut niet moeten willen.

 

Kiezen wij voor optie B: afgraven, de archeologische schatgravers hun gang laten gaan en daarna doorgaan met de plannen dan kiezen wij voor:

* 23 starterswoningen, waar grote belangstelling voor bestaat (36 gegadigden) en waar dus blijkbaar grote behoefte aan is en waarvoor wij als raad in feite al gekozen hebben op 13 februari.

* Dan maken we 23 jonge mensen blij, die in Soest kunnen blijven wonen en daarmee straks een bijdrage zullen leveren aan onze  Soester samenleving .

* een plan waarbinnen ook ruimte is voor een speelvoorziening waar de buurt al zo lang naar uit kijkt.

* een plan dat meer kost dan optie A, maar dan heb je ook wat en investeer je in de toekomst. Een investering die duurder is uitgevallen, maar buiten onze schuld, een geval van overmacht, omdat een andere instantie, die klaarblijkelijk daartoe bevoegd is, De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ons daarmee tegen onze zin heeft opgezadeld.

* dan zullen we in ieder geval ook weten hoe groot de archeologische schat is die daar begraven ligt. En we mogen hopen dat dit dan ook een geweldige waardevolle vondst is en dat Soest daar mee cultureel op de kaart wordt gezet en daarmee blijvende nationale bekendheid krijgt.

Natuurlijk zal dit bij onze inwoners vragen oproepen. Wel gaan bezuinigen maar daarnaast zoveel geld letterlijk met een spa in de grond steken?  Op zich een begrijpelijke reactie, die echter heel goed valt uit te leggen. Bezuinigen moet om daarmee structureel geld te besparen en daarmee in staat te zijn om die zaken te kunnen blijven doen die tot de kerntaken van de gemeente behoren. Hier gaat het om een eenmalig bedrag, een investering, weliswaar tegen onze wil, maar nodig om eindelijk te realiseren waar we al 10 jaar mee bezig zijn.

Wij stellen dan ook voor om het bedrag voor het archeologisch onderzoek wat in de raadsstukken als minimum bedrag wordt genoemd beschikbaar te stellen als maximum bedrag waarbinnen een aanbesteding dient  plaats te vinden.

Kortweg betekent dit:

Een gelimiteerd aanbestedingsbedrag voor het archeologisch onderzoek van € 659.000, Hiervoor is al een voorziening getroffen van € 450.000,- Dit betekent dat nog vooralsnog € 209.000 dient te worden bijgeraamd. Waarbij nog maar eens gezegd: doen we dit niet dan zijn we zo wie zo al een kleine € 400.000 euro kwijt. Weggegooid geld.

 

Tenslotte heb ik er alle vertrouwen in dat de wethouder, samen met de ambtelijke deskundigen er bij de aanbesteding alles aan zullen doen het feitelijke bedrag nog verder naar beneden bij te stellen, omdat, zoals in de raadsstukken vermeld, de markt voor dit soort aanbestedingen nu zeer slecht is. Daar komt nog bij, dat ook de ontwikkelaar middels een brief heeft aangegeven bereid te zijn een aandeel hierin te willen leveren.