Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


Marechausseekazerne weer in beeld

Raad akkoord met onderzoek naar Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg door Rekenkamer.

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 14-06-2014

In de raadsvergadering van 12 juni heeft een grote meerderheid van de raad er mee ingestemd om aan de rekenkamer te verzoeken een onderzoek te doen naar de  “robuustheid” van het besluit om het sociaal cultureel centrum voor Soesterberg te bouwen op het evenementen terrein. In dit onderzoek wordt ook betrokken de locatie van de Marechaussee kazerne. Dit is door Soest 2002 ingebracht tijdens de coalitieonderhandelingen. Soest 2002 heeft in 2013 al aangegeven dat de keuze voor het evenemententerrein naar haar mening niet de juiste was en dit door middel van een eigen onderzoek ook onderbouwd. De vorige coalitie heeft dit toen niet over willen nemen.

In de gevoerde discussie probeerden met name de fracties vanDSN, Groen Links, BSS en LAS dit voorstel onderuit te halen, onder meer vond LAS dat de raad geen verzoek tot een onderzoek aan de rekenkamer mocht doen, omdat de rekenkamer zelf zijn onderwerpen bepaalt. Dit kon door onze fractie worden weerlegd met feiten, want juist in deze periode heeft de rekenkamer aan de raadsfracties verzocht om met voorstellen voor onderwerpen te komen waarnaar zij een onderzoek kunnen gaan doen. Ook vond Groen Links dat een genomen besluit niet mag worden teruggedraaid. 

Wij hebben daarom nog eens toegelicht dat vooralsnog geen sprake is van terugdraaien maar van een met name in deze crisistijd verstandige en logische beslissing, om alles opnieuw te bekijken d.m.v. een “second opinion”.  Er is sprake van twijfels en onzekerheden die een heroverweging middels een nauwkeurig onderzoek alleszins rechtvaardigen.

Wij zijn erg tevreden dat een van onze belangrijkste speerpunten uit het coalitieakkoord door dit raadsbesluit in gang wordt gezet. De tijd zal leren of onze wens een prachtig sociaal cultureel centrum in het markante gebouw van de  Marechaussee kazerne midden in het Dorpshart en daarmee ook een trekpleister naar de Rademakerstraat, zoals afgesproken in het Masterplan Soesterberg daarmee een stuk dichterbij is gekomen.