Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


collegevorming met Soest2002

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 10-04-2014

Informateur Ralph de Vries overhandigt eindverslag aan wethouder Kemmerling. Formateur Marius Keij kijkt toe.

 

Informateur Ralph de Vries heeft Dinsdagavond 8 maart het eindverslag van zijn informatieronde overhandigd aan wethouder Yvonne Kemmerling. In het verslag werd een voorkeur uitgesproken voor een brede coalitie bestaande uit D’66, VVD, CDA en Soest2002. Daarnaast worden de beoogde wethouders genoemd: Yvonne Kemmerling (D’66), Peter van der Torre (VVD), Jannelies van Berkel (CDA) en Janne Pijnenborg namens Soest2002. Soest2002 is verheugd over deze kans op deelname aan het gemeentebestuur.


Tijdens de eerste ronde van informatieve gesprekken met D66 en in latere gesprekken met de informateur, werd duidelijk dat er behoefte was aan een ander type kandidaat dan degene die Soest2002 oorspronkelijk had voorgesteld. Door bestuur en fractie is deze kandidatuur heroverwogen, en werd Janne Pijnenborg gevraagd zich kandidaat te stellen, een uitnodiging die zij heeft aanvaard. Pijnenborg (45jaar) is thans griffier in Houten en heeft veel ervaring op het gebied van burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing, een onderwerp dat een van de speerpunten wordt van het nieuwe college.


Vandaag starten de coalitieonderhandelingen onder leiding van formateur Marius Keij. De voorlopige planning is dat deze zullen leiden tot de installatie van de nieuwe wethouders op 23 april. “Ik verwacht dat ook deze gesprekken op een plezierige en constructieve manier zullen verlopen,” zegt Pijnenborg, “zodat we straks met een hecht team aan de slag kunnen.” Pijnenborg vindt het belangrijk om te gaan werken aan een betere relatie tussen inwoners en politiek. Ook wil zij zich inzetten voor het geven van een impuls aan de lokale economie. “En er liggen een paar lastige dossiers als de verkeersdoorstroming en de marechausseekazerne. Ik hoop dat we daar knopen kunnen doorhakken op een manier die zoveel mogelijk recht doet aan wat de samenleving wil.”


Ook de raadsfractie van Soest2002 heeft nadrukkelijk verwoord dat zij bereid is zich in te zetten voor een optimale samenwerking met andere partijen, zowel in als buiten de coalitie. “We mogen niet uit het oog verliezen dat we uiteindelijk allemaal werken aan hetzelfde doel: een beter Soest, ook al zijn onze uitgangspunten misschien verschillend,” zegt Tijmen Koelewijn, die mogelijk Pijnenborg zal opvolgen als fractievoorzitter.

Gehoopt wordt dat het nieuwe college op 23 april zal kunnen worden geïnstalleerd