Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Focus op maatschappelijke initiatieven

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 06-03-2014

Janne Pijnenborg betoogde vandaag tijdens het lijsttrekkersdebat over de sociale zekerheid dat er een nieuwe wethouderstaak moet komen: een portefeuille maatschappelijke initiatieven.

“Het gaat uitdrukkelijk niet om nog een wethouder erbij, het wordt een extra taak binnen een bestaande wethouderspost,” verduidelijkt lijsttrekker Pijnenborg. Je kunt er heel veel namen voor bedenken: ideeënmakelaar, wethouder burgerkracht of wethouder sociale cohesie. Waar het om draait is dat de ontwikkelingen in de samenleving als decentralisaties in het sociale domein, maar ook de bezuinigingen bij de sport vragen om een andere manier van werken.
Er zijn meer vrijwilligers nodig en wat Soest2002 betreft wordt iedereen uitgedaagd een (extra) bijdrage te leveren aan de samenleving. Door elkaar op te zoeken, aan te vullen en samen te werken kan het verschil worden gemaakt. De gemeente zal daarbij moeten samenwerken in flexibele netwerken, met wisselende rollen en partners. Dit wordt deels al gedaan, denk aan POA, dichtblij.nl en Soestermaatjes. Volgens Soest2002 verdient deze ontwikkeling de komende jaren extra aandacht.

Door een wethouder uitdrukkelijk verantwoordelijk te maken voor het meedenken met initiatieven uit de samenleving, krijgen kansen en mensen in Soest meer ruimte en wordt de 'burgerkracht' die we zo hard nodig hebben, versterkt. De wethouder is overigens niet degene die de plannen gaat uitvoeren - die verantwoordelijkheid blijft bij de initiatiefnemers. Hij zorgt er wel voor dat de juiste mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie met elkaar in contact worden gebracht, en dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Een wethouder verkeert in de positie om dat te kunnen realiseren.

Daarnaast pleit Soest2002 voor een stage van raadsleden binnen de zorg en sociale zekerheid. “Om de politiek meer bij de zorg te betrekken zou ieder raadslid per toerbeurt een dag moeten meelopen binnen de zorg of de sociale zekerheid,” zegt Pijnenborg. Er wordt nu veel gepraat over rapporten en cijfers, maar uiteindelijk gaat het om mensen. Het is goed om in de praktijk te ervaren welke problemen er spelen en wat de uitwerking is van wat wij in de raad besluiten.

Hiermee wil Soest2002 gehoor geven aan de oproep van de WMO-raad en de cliëntenraad dat raadsleden zich actief en tijdig informeren over zaken die van belang zijn voor de cliënten. De suggestie van de lijsttrekker viel bij het aanwezige publiek in goede aarde: het beeld bij de cliëntenraad en de WMO-raad is, dat dit een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op de kennis die raadsleden al hebben over deze materie.