Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


Tunnel Soest-Zuid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 07-03-2014

De tunnel aan de Ossendamweg. De kogel is na jaren eindelijk door de kerk…De West-Tangent in Amersfoort is volop in ontwikkeling. Net als het kruispunt Soesterbergsestraat-Ossendamweg en de spoorwegovergang Soest-Zuid, maken deze knelpunten deel uit van het “plan Verder”, ontwikkeld door Prorail en de Provincie. In dit plan Verder, waarbij sprake is van een integrale aanpak, is breed gekeken naar alle mogelijke vervoersstromen en eventuele “ligthrailverbindingen”, en is het hele verkeerstraject in kaart gebracht voor een optimale verkeersdoorstroming in de regio. Om alles voor de komende jaren en decennia in goede banen te leiden in de provincie is € 1,3 miljard nodig. Dit geld is niet beschikbaar. Daarom zijn alle knelpunten bekeken en de grootste knelpunten (35% van het hele plan) als urgent bestempeld. Amersfoort en Soest zijn hierbij als urgent aangemerkt. De aanleg van de West-Tangent in Amersfoort is nu in gang gezet en voor het oplossen van de problemen in Soest is € 10 miljoen voor de spoorweg-problematiek en € 800.000 voor het kruispunt Ossendamweg-Soesterbergsestraat beschikbaar gesteld. Indien Soest geen gebruik wenst te maken van deze door de overheid beschikbaar gestelde gelden, gaat dit bedrag naar andere, minder urgente knelpunten binnen het “plan Verder”.


Soest 2002 heeft een visualisatie laten maken van een ondertunneling van de spoorwegovergang Soest-Zuid, waarbij met zowel behoud van groen als een optimale verkeersdoorstroming is rekening gehouden. De aanleg van deze ondertunneling zou binnen het hiervoor beschikbare budget van € 10 miljoen gerealiseerd kunnen worden. Ook het kruispunt is een onderdeel van deze doorstroming van het verkeer door Soest voor zowel vertrekkend als terugkerend bestemmingsverkeer. Als wij dit aanbod nu niet aannemen, zal deze handreiking aan ons voorbijgaan en zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met kosten uit eigen gemeentepot om de huidige en de op stapel zijnde toenemende verkeersproblematiek het hoofd te bieden.

Met dank aan Timo van Beek voor de visualisaties   

Zomaar op een zaterdag.....

Raadslid Tijmen Koelewijn over de tunnel: