Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Vragen over WorkFast

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-02-2014

Inwoners van Soest en Soesterberg die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, worden na een intakegesprek doorverwezen naar WorkFast. Over deze organisatie zijn uit andere gemeenten klachten bekend. Soest2002 heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Soest

 

Soest, 11 februari 2014

Vragen conform artikel 38 reglement van orde inzake WorkFast

 

Geacht College

 

Inwoners van Soest die werkeloos zijn geworden en in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering dienen zich te melden bij de Servicedesk op het Werkplein in Amersfoort.

Na een intake door de medewerkers van de Servicedesk wordt een diagnose gemaakt en daarna worden de aanvragers doorverwezen naar WorkFast.  Sinds oktober 2012 wordt deze organisatie voor Soest ingezet.Gezien de berichten die regelmatig in de pers en op internet verschijnen over WorkFast hebben wij de volgende vragen:

Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn doorverwezen naar WorkFast

Hoeveel cliënten worden aan werk geholpen?

Hoe lang duurt het traject gemiddeld voordat een cliënt aan werk wordt geholpen?

Heeft u specifieke afspraken met Workfast?

Zijn u klachten bekend over de werkwijze van Workfast zoals:  dreigen met strafkortingen, meerdere malen melden per week, 5 sollicitaties per dag de deur uit doen etc.

Indien er geen klachten zijn binnen gekomen, kunt u ons dan aangeven hoe de werkwijze van WorkFast is?

 

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Soest 2002

      T. Middelkoop

       B.R. Groothuis

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail