Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Donderdag 26 november j.l. moest de raad beslissen over het verzoek tot een bestemmingsplanwijziging aan de Peter van de Breemerweg. Dit was nodig om de verplaatsing van de boerderij van de familie Van Dorresteijn mogelijk te maken.  Vanaf 2013 hebben de respectievelijke colleges zich ingesp...
Lees verder
Tijdens het interpellatiedebat donderdag 12 november jl. gaf GGS aan zeer ontstemd te zijn dat inwoners uit onze gemeente zich laten vertegenwoordigen door de oppositiepartijen (Soest2002, PvdA, CDA, DSN, GL, POS, LAS, BBS). GGS begreep niet dat inwoners zich door dergelijke partijen laten vertegenw...
Lees verder


Vragen over WorkFast

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 11-02-2014

Inwoners van Soest en Soesterberg die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, worden na een intakegesprek doorverwezen naar WorkFast. Over deze organisatie zijn uit andere gemeenten klachten bekend. Soest2002 heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Soest

 

Soest, 11 februari 2014

Vragen conform artikel 38 reglement van orde inzake WorkFast

 

Geacht College

 

Inwoners van Soest die werkeloos zijn geworden en in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering dienen zich te melden bij de Servicedesk op het Werkplein in Amersfoort.

Na een intake door de medewerkers van de Servicedesk wordt een diagnose gemaakt en daarna worden de aanvragers doorverwezen naar WorkFast.  Sinds oktober 2012 wordt deze organisatie voor Soest ingezet.Gezien de berichten die regelmatig in de pers en op internet verschijnen over WorkFast hebben wij de volgende vragen:

Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn doorverwezen naar WorkFast

Hoeveel cliënten worden aan werk geholpen?

Hoe lang duurt het traject gemiddeld voordat een cliënt aan werk wordt geholpen?

Heeft u specifieke afspraken met Workfast?

Zijn u klachten bekend over de werkwijze van Workfast zoals:  dreigen met strafkortingen, meerdere malen melden per week, 5 sollicitaties per dag de deur uit doen etc.

Indien er geen klachten zijn binnen gekomen, kunt u ons dan aangeven hoe de werkwijze van WorkFast is?

 

Wij zien Uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Fractie Soest 2002

      T. Middelkoop

       B.R. Groothuis

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail