Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Gemeenteraad 24 januari

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 24-01-2013

Marechausseekazerne

Keuze Sociaal Culturele voorziening Soesterberg

In september heeft het college de raad een voorstel gepresenteerd voor de vervolgstappen in het Masterplan Soesterberg. Onderdeel van deze plannen is de locatiekeuze van een cultuurhuis. Het college heeft daarin de gemeenteraad voorgesteld het Sociaal Cultureel Centrum te bouwen op het nieuwe evenemententerrein en niet te realiseren in de marechausseekazerne. De beste en enige optie, die ook voor ons altijd in beeld geweest is, de marechausseekazerne, werd als te groot en te duur afgewezen. Soest2002 was het daar niet mee eens en heeft een eigen onderzoek ingesteld. Zie elders op deze website de beschrijving van het plan.
In de raadsvergadering van 13 dec. 2012 heeft onze fractie de raad verzocht om het keuzemoment één maand uit te stellen en ons de gelegenheid te geven het plan nader uit te werken en te presenteren. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen waren daar aanvankelijk niet toe genegen. Na interventie van de burgemeester volgde intensief overleg tussen college en bovenvermelde fractievoorzitters en werd alsnog besloten tot één maand uitstel. Op 10 januari jl. heeft Soest2002 het plan gepresenteerd in een besloten vergadering voor nagenoeg het voltallige college, raad en ambtelijke top. Met veel interesse is naar de presentatie geluisterd. Wij waren overtuigd van onze argumenten en financiële onderbouwing. Dit gaf ons hoop op een goede afloop in de raadsvergadering van 24 januari 2013. Niets bleek minder waar.
Het werd al snel duidelijk dat de coalitiepartijen niet voor rede vatbaar waren. De stellingen waren ingenomen en er was geen beweging in te krijgen. Onze fractie heeft een vijftiental  sterke verweerpunten aangevoerd, het mocht niet baten. Op de valreep had het bestuur van het Cultureel Platform nog een sterke aanbeveling naar de raad doen uitgaan om de keuze te maken voor de marechausseekazerne.
Het door onze fractie, samen met de VVD opgestelde amendement om te kiezen voor de marechausseekazerne haalde niet de vereiste meerderheid. In een hoofdelijke stemming spraken tot onze teleurstelling met name de Soesterbergse raadsleden van GGS en CDA zich uit tegen het amendement.