Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Subsidies peuterspeelzalen - vervolg

Antwoorden van het college

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 05-02-2014

In de afgelopen maanden bereikten de fractie van Soest2002 steeds meer vragen vanuit de inwoners van Soest over de subsidie die aan de Stichting Bink wordt gegeven door de gemeente Soest. Door deze subsidieverlening zouden andere Kinderdagverblijven ernstig nadeel ondervinden. Het leek ons goed om eens dieper in deze kwestie te duiken. 

 

Allereerst is het goed om een misverstand uit de weg te ruimen, er wordt geen subsidie verleend voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Stichting Bink biedt naast Kinderopvang ook  peuterspeelzaalwerk en Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit is een wettelijke taak en hiervoor geeft de gemeente een totaal subsidiebedrag van 815.000 euro. 

Het peuterspeelzaalwerk wordt op meerdere locaties door de Stichting BINK Peuterspeelzalen aangeboden. In dezelfde gebouwen wordt door BINK Soest BV ook reguliere Kinderopvang aangeboden. Bij meerdere personen in deze markt bestaat het vermoeden dat enkele zaken door elkaar lopen en dat subsidies ook terecht komen bij BINK Soest BV.

 

Wij als fractie van Soest2002 hebben een aantal vragen aan het college gesteld, zie elders op onze site

De antwoorden op onze vragen, roepen weer andere vragen op zoals:

In 2011 is de Locatie Het Kasteel verbouwd op kosten van de gemeente, de kosten zouden worden verhaald op BINK door een huurverhoging. Echter een jaar later besluit de gemeente weer tot een huurverlaging van 40.000 euro.

In de dezelfde periode ging Kinderopvang de Linde in Soesterberg failliet, de curator had een overname kandidaat en deze wilde graag starten, maar vroeg een huurverlaging conform de marktprijs. Dit werd echter geweigerd door de wethouder omdat de gemeente moest bezuinigen. Sindsdien staat dit gebouw gedeeltelijk leeg en zijn de kinderen van 0-4 jaar noodgedwongen vertrokken naar een locatie van BINK in Zeist. In het dorp Soesterberg zijn nu geen opvangmogelijkheden voor deze groep kinderen. 

BINK BV Soest betaalt nu een huur voor een aantal locaties in Soest, waarvan de andere Kinderopvangbedrijven alleen kunnen dromen. 

Soest2002 vindt dat subsidies nooit mogen worden gegeven aan één bedrijf en dat daardoor andere bedrijven ernstig worden benadeeld. Nieuwe vragen stellen heeft weinig zin en wij overwegen dan ook om de onafhankelijke Rekenkamercommissie van Soest te verzoeken een onderzoek in te stellen. 

 

 

 

Raadslid

Bert Groothuis

Portefeuille: BBS - Veiligheid - Natuur & Milieu - Verkeer & Vervoer

Stuur een e-mail