Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Onze kandidaten

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 10-02-2014

1 Janne Pijnenborg, Lijsttrekker

45 jaar, geboren in Soest, gehuwd en moeder van drie jonge kinderen. Werkt als raadsgriffier. “Om Soest ook in de toekomst aantrekkelijk en krachtig te houden is werkgelegenheid nodig, de realisatie van woningen voor senioren en starters, en zorg op maat voor onze inwoners. Ik geloof dat initiatieven van inwoners en ondernemers hieraan veel kunnen bijdragen.”

 

 

Tijmen Koelewijn, raadslid

Tijmen Koelewijn, 74 jaar, gehuwd, vier kinderen en acht kleinkinderen, voormalig directeur van drukkerij Atlas, raadslid sinds 2002. “Ik bemoei mij voornamelijk met financiën, ruimtelijke ordening, sport en verkeer. Daarbij is voor mij het persoonlijk contact met onze inwoners en het goed luisteren naar hun wensen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.” 

 

Bert Groothuis, fractieassistent

Bert Groothuis, 63 jaar, gehuwd, drie dochters en vier kleinkinderen. Was politieinspecteur in Soest en raadslid van 2006-’10. “Ik neem deel aan de Werkgroep Sociaal Domein, waarin de grote veranderingen  m.b.t. Jeugdzorg, Werk en Inkomen en WMO(zorg) worden besproken. Het is van het grootste belang dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat niemand buiten de boot valt.

 

Martien van Leijenhorst, raadslid

Martien van Leijenhorst, 69 jaar, gehuwd, twee kinderen. Geboren en getogen in Soesterberg. Werkt als ZZP-er nog bij div. overheden en is vanaf 2010 raadslid. “Na mijn pensionering heb ik mij aangesloten bij Soest2002 vanwege het no-nonsens beleid dat zij voorstaan. In mijn portefeuille zitten het Masterplan Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Wegen en Natuur en Milieu.” 

 

Harm Hilgeman, kandidaat

Harm Hilgeman, 47 jaar woont samen met Renate en dochter Fleur. “Ik ben als mede-eigenaar betrokken bij het bedrijf Dichtblij; een online platform voor de arbeidsmarkt. Ik geloof in de kracht van lokale samenwerking. Door lokale initiatieven van burgers en ondernemers aan te moedigen kunnen we veel meer bereiken. Vandaar dat Soest2002 mij ook zo aanspreekt.”  

 

Karin Scholten, kandidaat

Karin Scholten, 54 jaar, Samenwonend, 3 uitwonende zonen. Werkt als commercieel manager in de bouw. “Soest2002 is voor mij de partij die mobiliteit en groen in evenwicht houdt, wonen voor iedereen mogelijk maakt en een goed en duidelijk ondernemersklimaat stimuleert: de spil van onze samenleving. Maar ik pleit zeker ook voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zodat we geen mensen vergeten.”

 

Gerrit van Dorp, kandidaat

Gerrit van Dorp, 53 jaar, gehuwd, een dochter. Gepassioneerd hardloper en golfer, raadslid van 2006-2010. “Ik sta voor een gezond financieel beleid. Dit betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld ‘Nee’ tegen kostenverslindende trajecten als ‘Hart van de Heuvelrug’ en ‘Ja’ tegen meer betaalbare woningen en een betere doorstroming

 

Piet Klandermans, kandidaat

Piet Klandermans, 69 jaar, gehuwd en vader van vier dochters. Woont in Soesterberg. Was dertig jaar hoofd van de afd. groen en milieu bij de gemeente Soest. “Soest2002 is een partij die realisme als uitgangspunt heeft wat bijv. tot uitdrukking komt in een gezonde balans tussen rood en groen. Ik wil graag werken aan een schoon, heel en veilig Soesterberg. Maar vanzelfsprekend kan Soest ook op mijn steun rekenen.

 

Loek de Rooij, kandidaat

Loek de Rooij, 69 jaar, ondernemer sinds 1977, bekend als garagist en VW/Audi-dealer en als beëdigd registertaxateur automobielen. Is sinds 2011 voorzitter van VNO/NCW Eemland.“Ik sta zeer dicht bij de ondernemers van Soest. Ik wil hen graag helpen te ontzorgen m.b.t. gemeentelijke problematiek. Niet als ‘papieren raadslid’, maar letterlijk ‘handen aan het bed’.”

 

10 Annette Rijks, kandidaat

Annette Rijks, 48 jaar, geboren en getogen in Soest, een zoon en een hond. Heeft een eigen bedrijf in IT-Opleidingen.“Sinds 2010 ben ik lid van Soest 2002 en ik wil me graag inzetten voor betrouwbare politiek en een goed bestuur waarbij de stem van de burger gehoord wordt. Ik zou graag de inwoners van Soest en Soesterberg willen betrekken en verantwoordelijk maken bij wat er speelt in onze gemeente. Samen sta je sterker!

 

Teun Middelkoop, beoogd wethouder

Teun Middelkooop zag twaalf jaar geleden kansen voor een nieuwe partij en richtte Soest2002 op. Sinds die tijd is er veel gebeurd in Soest, en vaak is daarbij de inbreng van Soest2002 van doorslaggevende betekenis geweest. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting van de van Weedestraat waartoe al in de raadsperiode 2006-2010 werd besloten, of aan het Masterplan Soesterberg dat in diezelfde tijd gestalte kreeg. Beide plannen zijn ontwikkeld door een college waarin toenmalig wethouder Middelkoop een belangrijke rol heeft gespeeld. Na twaalf jaar actief politiek te hebben bedreven, heeft Middelkoop besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor de verkiezingen, maar is hij nog wel beschikbaar als wethouder. “Ik ga met plezier weer aan de slag als wethouder om het karwei voor Soest en Soesterberg verder af te maken”