Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Nieuw dorpsplein Soesterberg

Marechaussekazerne inzet van verkizingen

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 24-12-2013

In de vergadering van 19 december heeft de raad zich uitgespreken over het stedebouwkundig plan van het college voor invulling van het Evenemententerrein. Soest2002 heeft een dringend beroep gedaan op het college het plan terug te nemen. Het heeft in onze ogen te weinig grandeur. Tevens hebben wij nog eens benadrukt dat er grote financiele risico’s met dit plan zijn gemoeid. Zoals genoegzaam bekend is ons plan, het verbouwen van de marechausseekazerne, aanmerkelijk goedkoper.

De inbreng van de door het college beoogde partners is boterzacht en er is nog steeds geen horecavoorziening in het plan geregeld. Hoe kun je dan een levendig dorpshart maken, vragen wij ons af. Tijdens het betoog heeft Soest2002 kenbaar gemaakt dat het de vestiging van de Sociaal Culturele Voorziening in de marechausseekazerne tot inzet van de verkiezingen wil maken. Naast Soest2002 stemden de VVD, PvdA, DSN en Christenunie/SGP tegen het voorstel, zodat de uitslag 14-10 werd. Vijf raadsleden waren op het moment van stemming niet (meer) aanwezig. Dat geeft toch voldoende aan dat het collegevoorstel niet breed gedragen wordt. De Soesterbergse raadsleden Oostrom, Bonouvrie en Nijhoff stemden voor dit, in onze ogen slechte plan.

Martien van Leijenhorst

 

Het volledige betoog van 19 dec. namens onze fractie vindt u hieronder.

IS DIT WAT SOESTERBERG WIL?

Vz. is dit wat Soesterberg wil als de centrale entree van Soesterberg?
Soest2002 heeft al eerder aangegeven voor dit plan niet de handen op elkaar te krijgen. In onze visie had het plan meer grandeur mogen hebben. In de laatste nieuwsbrief van ONS-Netwerk Soesterberg van 10 dec. hebben wij steun ervaren voor onze visie. In het overleg van 3 dec. met de wethouders Witte en Kemmerling hebben zij aandacht gevraagd voor de as Nationaal Defensie Museum-Pleisterplaats-Marechaussekazerne-Evenemententerrein en Dorpshart. Ik zal in dit verband niet verder op al deze onderdelen ingaan, maar wel even aanhalen wat er over de invulling van het Evenemententerrein staat vermeld. Zij pleiten voor en ik citeer:  “een aantrekkelijk en beeldbepalend aanzicht van de bebouwing van het Evenemententerrein”  Vz. dat  is het voorliggende plan tot onze teleurstelling beslist niet. Ook het beoogde levendige dorpshart komt er zodoende niet.

Het is ook niet de keuze van Soest2002 dat de nieuwe Sociaal Cultureel Voorziening  op het Evenemententerrein wordt gebouwd en niet wordt gevestigd in de marechausseekazerne. Ook is er in het plan nog geen zicht op een horecavoorziening, voor Soest 2002 is het evident dat er zo’n voorziening komt. In ons plan voor de kazerne hadden wij een mooi Grand café voorzien.

Zoals genoegzaam bekend is ons plan aanmerkelijk goedkoper , en heeft het zeker meer grandeur. Ik wil hierbij ook nog eens benadrukken dat ons plan ook veel sneller uitvoerbaar was geweest. Het gebouw staat nu al een half jaar leeg, ondanks andere geruchten. We kunnen er bij wijze van spreken morgen al in.  En we hadden dan ook geen parkeerproblemen,  waarvoor nu gekunstelde oplossingen worden gevonden, zoals parkeren langs de Banningstraat.  In ons plan kon geparkeerd worden op eigen terrein.

Wij hebben ook  grote vraagtekens bij de plannen van Thio Pharma.  Hij geeft aan een intentieverklaring te hebben van 2 huisartsen  en een  fysiotherapeut. Vraag aan de wethouder hoe hard zijn die intenties, of worden het medici zonder patienten.  Navraag heeft mij geleerd dat er niet, of bij niet met de plaatselijke gezondheidzorgers is gesproken. Het zou toch een schrikbeeld kunnen worden als het beoogde gebouw half gereed is en de zaak alsnog wordt afgeblazen, al dan niet vrijwillig.

Woningcorporatie Portaal gaat  65 sociale huurappartementen bouwen voor de bewoners van De Drie Eiken. Het plan van Portaal staat of valt met het verkrijgen van een garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, komt die garantie er niet, dan haakt Portaal af. Een ander schrikbeeld voor ons is dat het beoogde Stedenbouwkundigplan, om welke redenen dan ook, niet kan worden gerealiseerd en we zitten opgescheept met het SCV-gebouw en daardoor later geen kant meer op kunnen.

Vz. onze conclusie is dat het college een verkeerde weg bewandeld, een aantal plannen nog  boterzacht zijn, nogmaals ook voor het SCV. Wij doen een dringend beroep op het college om het plan uit te stellen, de zaak financieel harder te maken en beter te luisteren naar de inwoners van Soesterberg . Aan dit plan wensen wij niet mee te werken.

Vz. ik ga afsluiten.

Ik herhaal nu hetgeen ik ook in de raad van 17 okt. bij de keuze voor het SCV heb gezegd, wij geven ook deze zaak niet op. Soest2002 heeft het Masterplan en de marechausseekazerne tot inzet gemaakt van de verkiezingen !!. Laten de inwoners van Soesterberg zich maar uitspreken welke visie de juiste is, die van Soest2002 of die van het college.

En laat ik daar nogmaals helder over zijn, indien wij een leidende rol mogen spelen in de vorming van een nieuw college zullen wij niet schromen om besluiten te nemen die recht doen aan de uitslag van de verkiezingen. 

 

Martien van Leijenhorst

 

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail