Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Masterplan soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 09-03-2013

Raad 15 November

Bijdrage van SOEST2002 tijdens de Raadsvergadering van 15 november 2012

Masterplan Soesterberg
Een prachtig plan. Destijds unaniem aangenomen door de Raad en warm onthaald door de Soesterbergse bevolking. Op de campuskop Noord komt een grote, mooie Pleisterplaats  met een scharnierfunctie om bezoekers het dorp in te trekken. In het centrum komt een echt Dorpshart. Op het Evenemententerrein komen luxe appartementen en de Marechaussee wordt aangekocht om er een fantastisch sociaal-cultureel centrum in te huisvesten. Hiervoor is een groot draagvlak bij de bevolking. Nu de realiteit: de Soesterbergers worden ongeduldig, ondernemers hebben bij de Provincie (!) geïnformeerd of er niet meer vaart gemaakt kan worden, blijkbaar onvoldoende vertrouwen hebbend in het College en een schoolbestuur en een schooldirectie komen in de Raad inspreken omdat zij niet betrokken zijn bij de recente besluitvorming. En er komt geen grote pleisterplaats maar een kleine of… misschien helemaal geen pleisterplaats. Ik citeer het verslag van 5 september van de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug

"Pleisterplaats theehuis Soesterdal
De heer Krol vraagt zich af of we deze investering in het huidige financiële klimaat zouden moeten doen. Mevrouw Kleijweg geeft aan dat dit een harde afspraak betreft. Tevens ziet zij potentie voor het wegzetten van de ontwikkeling en exploitatie in de markt waarbij kosten en risico's extern komen te liggen.
Er is onderzoek uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid van de locatie voor recreanten en de meerwaarde ervan voor het centrum van Soesterberg. Die laatste lijkt beperkt. De locatie moet vooral een goede entree zijn voor de vliegbasis. In oktober vindt een discussie over de ambities plaats in de raad, tot die tijd is het beter geen grote activiteiten te ondernemen. De ambitie blijft, maar wordt wellicht dus wat lichter van vorm."


Deze Pleisterplaats is van groot belang om te komen tot een levendig dorpshart en ook uitermate belangrijk voor de levensvatbaarheid  van de horeca- en winkelbedrijven en bovendien voor de werkgelegenheid. Wethouder Witte is één van de drie bestuursleden van de Stuurgroep, maar ik lees niet in de notulen dat hij zich met volle kracht heeft verzet. Hoe geloofwaardig ben je dan met je herhaalde uitspraak dat je je uiterste best doet voor Soesterberg.

In het Raadsvoorstel voor de Raad van december stelt het College volledig onverwacht voor een nieuwe sociaal-culturele voorziening te bouwen op het oude Evenemententerrein. Dit staat haaks op het Masterplan waarin gekozen is voor de Marechausseekazerne, dit tot enthousiasme van de bevolking. Het nu voorliggende voorstel is onvolledig en slecht onderbouwd.

SOEST2002 vindt:

  • Dat het College zich veel actiever moet opstellen bij de uitvoering van het Masterplan en eerder en beter met betrokkenen moet overleggen en Communiceren.
  • Dat het Raadsvoorstel voor wat betreft locatiekeuze sociaal-culturele instelling moet worden vervangen door een voorstel waarin alle relevante aspecten worden meegenomen, dus ook inverdieneffecten, gederfde inkomsten, eventuele huuropbrengsten bij verhuur van een gedeelte van de Marechausseekazerne en dat daarbij ook de gevoelens van de bevolking worden meegenomen.