Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Verkiezingsprogramma 2014

Samen naar de toekomst

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 02-12-2013

Op de Algemene Ledenvergadering van Soest2002 op 2 december werd het nieuwe verkiezingsprogramma vastgesteld dat de titel ‘Samen naar de toekomst’ heeft gekregen. De titel van het nieuwe programma verwijst naar de andere rol die de politiek in de visie van Soest2002 moet krijgen: De politiek moet inwoners ondersteunen bij het realiseren van initiatieven die uit de samenleving komen. Deze visie sluit aan op een landelijke ontwikkeling die door de minister van Binnenlandse Zaken de ‘doe-democratie’ wordt genoemd. Maatschappelijke betrokkenheid en initiatieven kunnen een antwoord geven op de vragen die de grote veranderingen in onder meer de zorg oproepen. Zo ziet Soest2002 steeds meer voorbeelden van sociaal ondernemerschap, waar bedrijfsmatig werken samengaat met het zoeken naar de oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Soest2002 gelooft in deze ontwikkeling waarbij ruimte wordt geboden aan ideeën van inwoners en ondernemers.

Dat laatste is dan ook een van de speerpunten in het programma van Soest2002. Veel te vaak stuiten initiatieven van inwoners of bedrijven bij de gemeente op een muur van onbegrip of vertraging. De meer dan honderd zienswijzen die werden ingediend bij het bestemmingsplan voor het landelijk gebied zijn hiervan een voorbeeld. Soest2002 streeft naar een positieve grondhouding ten opzichte van ideeën uit de samenleving. De insteek moet zijn: “hoe kunnen we dat mogelijk maken.”

Het programma kent natuurlijk ook een aantal thema’s waarvoor Soest2002 zich altijd heeft ingezet. Voldoende huisvestingsmogelijkheden (zeker ook voor ouderen) staan daarbij hoog op de agenda, evenals een betere doorstroming voor alle verkeer in Soest en het in stand houden van het voorzieningenniveau. Bij dit alles wordt Soesterberg natuurlijk niet vergeten. Mede dankzij Soest2002-wethouder Teun Middelkoop werd in de vorige raadsperiode het Masterplan aangenomen, maar we zien dat de uitvoering hiervan onder het huidige college te wensen overlaat. Dat willen we aanpakken, Soesterberg heeft daar recht op. Goede plannen zijn mooi, maar pas als ze worden uitgevoerd heb je er écht wat aan, vindt Soest2002.

 

Het volledige programma kunt u hier lezen.