Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Marechausseekazerne

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 30-03-2013

Marechaussee kazerne blijkt beste keuze voor  Sociaal Cultureel Centrum in Soesterberg

Op verzoek van Soest2002 hebben twee bekende Soesterbergers,  projektontwikkelaar  Gerard Hoffmann en architect Carel Bense  een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het nieuwe sociaal cultureel centrum te realiseren op de locatie van de Marechaussee kazerne. Wat blijkt? De totale kosten voor aanschaf, verbouw, inclusief duurzaamheidseisen etc. zijn per saldo 500.000 euro lager dan het voorliggende raadsvoorstel, voor nieuwbouw op het evenemententerrein. "Soest2002 is altijd al een groot  voorstander geweest voor de keuze  van de Marechausseekazerne als sociaal cultureel centrum, het was ook een belangrijk onderdeel van het Masterplan zoals dat door de bekende architect Riek Bakker werd gepresenteerd," aldus het Soesterbergse raadslid Martien van Leijenhorst. "We zijn verheugd dat nu klip en klaar vaststaat dat het ook financieel de beste keus is.

In de visie van het Soester college zou de monumentale Marechausseekazerne veel te duur zijn en ook niet duurzaam te verbouwen. Uit het onderzoek van Hoffmann en Bense blijkt dat deze visie absoluut niet op feiten is gestoeld. Sterker nog, hergebruik van de kazerne is juist beduidend goedkoper, en biedt meer gebruiksmogelijkheden dan de voorgestelde nieuwbouw op het huidige evenemententerrein. Het lijkt dan ook ondenkbaar, dat de gemeenteraad komende donderdag niet zal kiezen voor de Marechausseekazerne als sociaal-cultureel hart van Soesterberg.

Daarmee kan het monumentale gebouw uitgroeien tot een markante entree van het echte dorpshart van Soesterberg, met een Grand Café als blikvanger en trekpleister. Maar de kazerne zal vooral plaats bieden aan het rijke palet van Soesterbergse verenigingen, die er onder meer een prachtig podium vinden voor hun culturele activiteiten als muziekuitvoeringen en toneelvoorstellingen. Ook de in het masterplan genoemde pleinfunctie kan hier op uitmuntende wijze worden gerealiseerd voor het organiseren van allerlei activiteiten zoals Koninginnedagfeesten, jaarmarkten etc.

Op het huidige evenementerrein moeten appartementen worden gebouwd, zeker ook voor senioren. Dichtbij de winkelvoorzieningen in de vernieuwde Rademakerstraat en dichtbij het te realiseren nieuwe winkelcomplex De Rademakershof, want ook  deze grote wens van Soest2002 lijkt nu steeds realistischer te worden. Daarnaast zal de renovatie van de Banninghal en de aanleg van een nieuw manifestatieterrein aan de overzijde van de Banningstraat voldoende mogelijkheden bieden voor activiteiten op het gebied van sport en spel voor jong en oud.

Soest 2002 gelooft in Soesterberg en in de voorgestelde oplossingen. Wij hopen dat een ruime meerderheid in de raad dit geloof deelt, en dat raad en college eensgezind tot de realisatie van het beoogde Masterplan zullen komen. Sámen met alle inwoners van Soesterberg . "We moeten ons voortdurend realiseren dat we dit plan hebben ingezet niet alleen voor nu, maar ook voor de komende generaties van het mooie Soesterberg," stelt fractievoorzitter Teun Middelkoop van Soest2002.