Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Afgelopen donderdag 11 juli kwam het verkeersplan Soest-Zuid aan de orde op de Besluitvormende Raadsvergadering.  Het verkeersplan bevat een aantal maatregelen en deze avond kwam het kruispunt Soesterbergsestraat aan de orde. In 2015 is er voor dit kruispunt ook een verkeersmodel ingediend. ...
Lees verder
In de opiniërende raadsvergadering donderdag 4 juli jl. stond de huisvesting voor 20 dementerende ouderen op de agenda. Stichting Dagelijks Leven wil graag een nieuw onderkomen aan de Molenstraat bouwen voor ouderen met geheugenproblemen. Na lang en intensief overleg, waaronder met de o...
Lees verder


Is dit wat Soesterberg wil?

Plan voor dorpshart Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 13-11-2013

Is dit wat Soesterberg wil als de centrale entree van Soesterberg? Dit plan is afgelopen week door het gemeentebestuur gepresenteerd. Soest2002 heeft al eerder aangegeven hiervoor de handen niet op elkaar te krijgen. In onze visie had het plan wat meer grandeur mogen hebben. Ook het beoogde levendige dorpshart, dat in het Masterplan van Mw. Riek Bakker was ontworpen, komt er op deze manier niet.


Het is ook niet de keuze van Soest2002 dat het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum op het evenemententerrein wordt gebouwd. Onze voorkeur was (en is) de marechausseekazerne (KMAR). Ook is er in het plan nog geen zicht op een horecavoorziening, voor Soest 2002 is het evident dat er zo’n voorziening moet komen. In ons plan voor de kazerne hadden wij een Grand café voorzien. De partijen die betrokken zijn bij de invulling van het evenemententerrein  ontwikkelen afzonderlijk hun aandeel in het plan. De gemeente realiseert het sociaal-cultureel centrum (rood); Thio Pharma bouwt het medisch centrum met onder meer een apotheek, huisarts en fysiopraktijk (blauw); woningcorporatie Portaal bouwt 65 appartementen voor ouderen voor De Drie Eiken (geel/bruine hoogbouw), en Latei wil 48 koopwoningen bouwen (geel/bruine laagbouw). 
Het plan van Portaal voor de 65 sociale huurappartementen valt of staat met het al dan niet verkrijgen van een garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Komt die garantie er niet, dan haakt Portaal af. Het aantal appartementen is minder dan de 87 woningen in De Drie Eiken. Dit betekent  dat niet alle bewoners kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie op het evenemententerrein. Er worden in dit plan geen winkels gebouwd, dat is een bewuste keuze. Afhankelijk van de bezwaren kan de realisering van het plan in 2015 beginnen.
Martien van Leijenhorst

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail