Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Toen eind 2018 Soest2002 een motie Natuurinclusief bouwen indiende, was vooral GGS een beetje geschokt: Soest2002 voor de bloemetjes en bijtjes??? Dat Natuurinclusief bouwen veel meer omvat dan een bijenhotel of vleermuisverblijf konden we toelichten. De motie werd unaniem aangenomen. In mei 2019...
Lees verder
  Bewonersvereniging Sloothaak Meerdere keren werden de raadsleden benaderd door de bewonersvereniging Sloothaak over de Sloothaak en Dorresteinweg. De bewoners zijn van mening dat de in hun ogen onveilige verkeerssituatie, opgelost moet worden. Fractieleden hebben zich ter plekke voor la...
Lees verder


Is dit wat Soesterberg wil?

Plan voor dorpshart Soesterberg

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 13-11-2013

Is dit wat Soesterberg wil als de centrale entree van Soesterberg? Dit plan is afgelopen week door het gemeentebestuur gepresenteerd. Soest2002 heeft al eerder aangegeven hiervoor de handen niet op elkaar te krijgen. In onze visie had het plan wat meer grandeur mogen hebben. Ook het beoogde levendige dorpshart, dat in het Masterplan van Mw. Riek Bakker was ontworpen, komt er op deze manier niet.


Het is ook niet de keuze van Soest2002 dat het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum op het evenemententerrein wordt gebouwd. Onze voorkeur was (en is) de marechausseekazerne (KMAR). Ook is er in het plan nog geen zicht op een horecavoorziening, voor Soest 2002 is het evident dat er zo’n voorziening moet komen. In ons plan voor de kazerne hadden wij een Grand café voorzien. De partijen die betrokken zijn bij de invulling van het evenemententerrein  ontwikkelen afzonderlijk hun aandeel in het plan. De gemeente realiseert het sociaal-cultureel centrum (rood); Thio Pharma bouwt het medisch centrum met onder meer een apotheek, huisarts en fysiopraktijk (blauw); woningcorporatie Portaal bouwt 65 appartementen voor ouderen voor De Drie Eiken (geel/bruine hoogbouw), en Latei wil 48 koopwoningen bouwen (geel/bruine laagbouw). 
Het plan van Portaal voor de 65 sociale huurappartementen valt of staat met het al dan niet verkrijgen van een garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Komt die garantie er niet, dan haakt Portaal af. Het aantal appartementen is minder dan de 87 woningen in De Drie Eiken. Dit betekent  dat niet alle bewoners kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie op het evenemententerrein. Er worden in dit plan geen winkels gebouwd, dat is een bewuste keuze. Afhankelijk van de bezwaren kan de realisering van het plan in 2015 beginnen.
Martien van Leijenhorst

Raadslid

Heather Treffers

Portefeuille: Onderwijs [incl. Stev & GGDRu] - Sociaal Domein [incl. Raadswerkgroep] - Toerisme, Recreatie, Kunst & Cultuur

Stuur een e-mail