Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


'Schande van Soest' Vragen over Beukenlaan 33

Bewoners in de kou. Gemeente doet niets

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 12-11-2013

De gemeente Soest laat de bewoners van Beukenlaan 33 letterlijk in de kou staan. Door het sloopwerk bij hun buren is de voormalige tussenmuur nu de enige bescherming tussen hen en de winter. Koude en vochtproblemen zijn het gevolg. Soest2002 vindt dit een ongewenste toestand en stelt vraagt het college in actie te komen.

 

College van Burgemeester en Wethouders

Raadhuisplein 1
Soest

Soest, 9 november 2013-11-09

Vragen conform artikel 38 reglement van orde t.a.v. situatie  woonhuis Beukenlaan 33.

Geacht College

De afgelopen tijd zijn er veel activiteiten geweest om onze mooie gemeente in positieve zin op de kaart te zetten, o.a. m.b.t. “de keuze van mooiste gemeente”.
Hiermee in grove tegenspraak is wel de situatie t.a.v. de woning aan de Beukenlaan 33.
Door de sloop van de andere helft van de woning eigendom van hun buurman, verkeert hun woning nu in een desolate toestand, niet in de laatste plaats met het oog op de
komende winterperiode.

De gemeente kan en gaat hier niets aan doen. De vergunning is afgegeven, maar er is geen tijdslimiet gesteld aan de herbouw. Dit alles is niet bij wet geregeld aldus de betreffende ambtenaar.

“De schande van Soest” zo kopt een artikel in de Gooi en Eemlander van 5 november j.l. en ook het programma “Hart van Nederland” maakte er een item van, waarmee onze gemeente nog eens extra negatief in de publiciteit is gekomen..

Onze fractie heeft de volgende vragen aan het College

1. Bent u met ons van mening dat dit een zeer ongewenste situa-tie is, met name voor de bewoners van Beukenlaan 33, die hiermee letterlijk binnen enkele weken in de kou komen te zitten, omdat hun oorspronkelijke binnenmuur nu buitenmuur is geworden, met alle problemen (kou en vocht) van dien in de komende maanden?

2. Bent u met ons van mening dat de opmerking namens de gemeente wel bijzonder formeel is en absoluut niet getuigt van enige interesse en behoefte om een oplossing voor het probleem aan te dragen?

3. Bent U bereid om op zeer korte termijn alsnog met belanghebbenden in gesprek te gaan om tot een bevredigende en ade-quate oplossing te komen?

4. Mocht dit niet tot een directe oplossing leiden, kunt u dan toezeggen dat u bereid bent uw verantwoordelijkheid als Gemeentebestuur te nemen en zorg te dragen dat bewoners van Beukenlaan 33 op een veilige en zonder beperking van hun woongenot in hun huis kunnen blijven vertoeven?

Met vriendelijke groeten
Fractie Soest 2002
Tijmen Koelewijn