Word lid
of doneer!
  Volg ons op
Twitter
  Volg ons op
Facebook

Stuur ons uw mening!

Graag nodigen wij u uit mee te denken en te praten over Soest en Soesterberg. Draag nieuwe dilemma's aan, presenteer oplossingen of leg een vraag voor. Wij horen graag van u via ons contactformulier.

Hieronder leest u onze nieuwsbrief van juli 2021 vanuit de Fractie van Soest2002. Klik op de link om de nieuwsbrief in PDF te openen: http://www.soest2002.nl/lay/media/upload-2021/nieuws-uit-de-fractie-juli-2021_soest2002.pdf   ...
Lees verder
De huidige referendumverordening is van 2005 en is aan vernieuwing toe.  Volgens deze verordening is een referendum mogelijk nadat de Raad en besluit heeft genomen. In de nieuwe verordening is het onder meer mogelijk om een referendum te houden voordat de Raad een besluit heeft genomen. De f...
Lees verder


Stationsontwikkeling Soest-Zuid

Terug naar overzicht

Nieuwsdatum: 24-04-2013

Enige jaren geleden is het plan VERDER tot stand gekomen na grondige onderzoeken naar oplossingsmogelijkheden voor regionale verkeersknelpunten. De gelden, ruim 400 miljoen, komen voor het overgrote deel van  Rijk en Provincie. Gemeenten dragen maar in zeer geringe mate bij. Slechts de helft van de als noodzakelijk op te lossen knelpunten kunnen met de beschikbare middelen worden gerealiseerd. Dat betekent dus dat alleen de meest urgente problemen kunnen worden opgelost. De spoorwegovergang bij Soest-Z en het kruispunt Soesterbergsestraat  horen tot de meest urgente knelpunten. Er komt geld beschikbaar voor een autotunnel. De onderzoeken hebben uitgewezen, dat dit de enige effectieve oplossing is. Het College voelt hier niets voor en komt met een onnodig kostbare oplossing  en voegt er aan toe: daar is geen geld voor.
Dit blijkt een doelredenering. Aangevoerde argumenten zijn non-argumenten. Men wil niets voor het autoverkeer doen. Doodleuk wordt verteld dat er te weinig geld is voor een autotunnel en dat er geen subsidiemogelijkheden zijn; evenmin zijn er inverdieneffecten en ook is geen werk met werk te maken zoals gebruikelijk. Een groot deel van de Raad accepteert dit niet en vindt dat het College het huiswerk moet overdoen. Ook heeft het College geen aandacht gegeven aan de toekomstplannen van Prorail. De hele gang van zaken is voor Soest2002 reden om bij de Raadsbehandeling 21 juni 2012 een schorsing aan te vragen. Bij hervatting van de vergadering kan ik namens de hele oppositie verklaren dat er alle reden is voor een motie van afkeuring voor de portefeuillehouder maar dat dat niet gebeurt om niet te polariseren. Het blijft bij een mondelinge waarschuwing met de toevoeging eens maar nooit weer.

Uit nader onderzoek is nu gebleken, dat er wel subsidiemogelijkheden zijn, dat er wel inverdieneffecten behaald kunnen worden en omdat de Ossendamweg op korte termijn grondig moet worden aangepakt  kan er wel werk met werk gemaakt worden en dan blijkt volgens een nieuwe berekening van adviseurs ook nog dat de eerste kostenraming veel te hoog is geweest. Een eerder verzoek van SOEST2002 om marktpartijen een begroting te laten maken is genegeerd en wordt opnieuw geweigerd. Waarom ? Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat de prijs een paar miljoen lager kan en dat heeft ook de VVD aangetoond.Waarom blijft het College halstarrig weigeren marktpartijen in te schakelen ?
Wij doen een beroep alle Raadsleden te gaan voor een structurele oplossing, een autotunnel en dan hoeft wat ons betreft het station niet te worden verplaatst. Iedereen kan dagelijks de gevolgen van het knelpunt zien: files op de Soesterbergsestraat en de Koningsweg. De problemen zullen alleen maar verergeren als we uit de economische recessie komen en zijn helemaal niet meer te overzien als het spoor verdubbeld wordt bij Soest-Z of als er lightrail komt waardoor de spoorbomen niet 4 maar minstens 8 en wellicht 12 keer per uur dicht gaan. Prorail gaat hoe dan ook de lijn Baarn-Soest opwaarderen vanwege de bereikte maximum capaciteit op het spoor Utrecht-Amersfoort.Verder zijn er concrete plannen de lijn Baarn-Utrecht bij Bilthoven door te trekken naar De Uithof. Dit zal het treingebruik vanuit Baarn en Soest richting Utrecht ongetwijfeld nog verder doen toenemen. De deskundigen van VERDER hebben niet voor niets op grond van onderzoek en berekeningen voor deze oplossing gekozen en er geld voor beschikbaar gesteld. Wie gaat voor de toekomst van Soest gaat voor de tunnel en dat doet SOEST2002. Raad wees duaal en oordeel objectief.
Raad 24 januari 2012